Vitajte na našej stránke

Spoločnosť ba kieho, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 16.03.2001, podľa § 28, § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb a zapísaná v obchodnom registri 10.05.2001. Sídli na adrese ul. A.Hlinku 2311/16, Zvolen 960 01.


Hlavnou činnosťou firmy je vypracovanie kvalitných EUROPROJEKTOV v súlade so stratégiou a prioritami Slovenska ako aj celej EÚ. Poskytujeme poradenstvo pri tvorbe a vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Tím kvalifikovaných expertov ponúka našim klientom odbornú asistenciu pri implementácii už schválených projektov.

Didaktické pomôcky

Zaoberáme sa predajom učebných pomôcok pre žiakov základných, stredných alebo materských škôl. Naše didaktické pomôcky pomáhajú žiakom rozvíjať rôzne vlastnosti a objavovať nepoznané

Interaktívna technika

Ponúkame kvalitnú interaktívnu výpočtovú techniku, ktorá divákovi, žiakovi či firemnému kolektívu dáva možnosť účasti v deji a tým dosahujeme želaný zámer každého spotrebiteľa. S našou výpočtovou technikou sa stávate nielen účastníkom, ale aj tvorcom ďalej prebiehajúceho deja.

Služby

 • Odborná asistencia pri výbere vhodných programov na získanie prostriedkov z eurofondov na konkrétne projektové idey
 • Odborná asistencia pri príprave a písaní návrhov projektov
 • Komplexné vypracovanie žiadosti o grant a povinných príloh
 • Odborná asistencia pri manažovaní projektov
 • Odborná asistencia pri realizácií verejného obstarávania
 • Monitoring a externá evaluácia projektov
 • Spracovanie podnikateľských zámerov, štúdií uskutočniteľnosti a finančných analýz

Vzdelávanie

Ponúkame akreditované vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov s názvom
„Využívanie edukačných programovateľných stavebníc vo vyučovacom procese“
 • predajom didaktických pomôcok pre materské, základné a stredné školy
 • kúpou tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
 • v rozsahu voľných živností
 • kúpou tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
 • sprostredkovaním obchodu a služieb
 • sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti výroby
 • počítačovými službami
 • službami súvisiacimi s počítačovým spracovaním údajov
 • vydavateľskou činnosťou
 • vykonávaním mimoškolskej vzdelávacej činnosti